Servis počitačů Liberec

IT Správa firemních síťí Liberec

Dovolujeme si Vám nabídnout služby v problematice firemních síťí.

 

Zajistíme Vám
  • Úspora - administrátora využíváte jenom tehdy, je-li potřeba. Údržbu je vhodné rozdělit na dvě části a to na pravidelnou, kdy se provádí plánovitá údržba a na pohotovostní, která se využívá pro řešení akutních a nenadálých problémů.
  • Přístup - správu provádějí kvalifikovaní odborníci s oboru IT. Administrátoři mají zkušenosti z více oborů a firem, které mohou použít právě pro Vás.
  • Dostupnost - Jsme pro Vás dostupni prakticky neustále.. Část administrátorských úkonů lze také provádět "na dálku" přes síť Internet. Je naší snahou řešit problematiku rychle a efektivně.

  • Prověření síťe - prověření stavu firemní síťě (topologie, proměření, síťové prvky), servery, pracovní stanice, SW prostředí (verze a stav SW, licence,..).
  • Zabezpečení - (datová konfigurace serverových disků, zálohy, vnitřní – přístupy, práva; vnější – firewally).
  • Pravidelný servis - návštěva technika ve Vaší společnosti v dohodnutých pravidelných termínech.
  • Servisní zásahy - telefonická podpora společnosti nebo vzdálený přístup do Vaší počítačové sítě pomocí speciálního SW nebo návštěva servisního technika (mimo pravidelný servis).
  • Monitorování firemní síťe - protokolování sítí, vedení agendy a návrhů změn, 7/24/365 vzdálené monitorování.
  • Dodávka HW – díky komplexní znalosti PC sítě Vám naše společnost může dodávat IT techniku přesně vyhovující Vašim požadavkům a potřebám.
  • Konzultace – naši IT odborníci Vám budou k dispozici při rozhodování o nákupech IT techniky či pro otázky legislativní a organizační týkající se provozu Vaší počítačové sítě.